Sudbøvegen hytteforening


Hva skjer?

Årsmøter

Årsmøtene blir holdt påskeaften kl 16:00 ved Sudbøbrua.

Neste årsmøte 04sep21 kl 16 ved Sudbøbrua (flyttet fra årets påskeaften pga. restriksjoner vedr. Covid19).


Dugnad og sosialt

Første lørdag i september er det dugnad med start kl 11 - oppmøte ved Sudbøbrua. 
En sosial samling for medlemmene samme dag kl 17 - sted blir informert om e-post til medlemmene eller på vår Facebookgruppe.

Neste dugnad er 04sep21 kl 11 med oppmøte på Sudbøbrua. 
Dugnadsoppgaver og om det er mulig å gjennomføre sosialt arrangement, er avhengig av restriksjoner for Covid19. Nærmere informasjon på e-post til våre medlemmer eller på vår Facebookgruppe.


Snekring av klopper til Sandset